Vrati kusur je online aplikacija koju možete pokrenuti na računalu, tabletu, mobitelu. Aplikacija pomaže djelatnostima koji rade sa gotovim novcem za lakši izračun kusura u prijelaznom periodu uvođenja eura koji traje od 01.01.2023 do 15.01.2023. Aplikacija je namijenjena isključivo JDizajn korisnicima i svako neovlašteno korištenje će se sankcionirati blokiranjem aplikacije.