Novosti

12 Srp

Uvođenje Eura 2023

(5 glasova)

 

TIJEK PROCESA ZAMJENE VALUTA

  • Što je razdoblje dvojnog iskazivanja??

Razdoblje dvojnog iskazivanja je razdoblje u kojem se cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti (cijene robe, cijene usluga, vrijednosti i iznosa) istovremeno iskazuju u kuni i u euru. Zakonska obaveza dvojnog iskazivanja će započeti 05 rujna 2022. a završava 31.12.2023.

  • Što je razdoblje dvojnog optjecaja?

Prva dva tjedna nakon datuma uvođenja eura gotovinska će se plaćanja u Republici Hrvatskoj moći obavljati u dvije valute – kuni i euru. U tom razdoblju će se moći plaćati na prodajnim mjestima gotovim novcem kune i gotovim novcem eura, no trgovci će ostatak vraćati u gotovom novcu eura, osim iznimno kada to nije moguće iz objektivnih razloga u kojem slučaju se može ostatak vratiti u gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

  • Koliko dugo ćemo moći plaćati u trgovinama gotovim novcem kune i gotovim novcem eura?

U trgovinama će se moći plaćati gotovim novcem kune i gotovim novcem eura dok traje razdoblje dvojnog optjecaja odnosno tijekom prva dva tjedna od datuma uvođenja eura.

  • Da li smijem naplaćivati račune u euru prije 01.01.2023?

Datum uvođenja eura počinje 01.01.2023. i tek nakon tog datuma smijete početi naplaćivati račune u euru.

  • Koji će se tečaj koristiti za konverziju kuna u euro?

Fiksni tečaj konverzije je 7,53450 i to je tečaj po kojem će se preračunavati kunske vrijednosti u eurske 1 EUR = 7,53450 HRK. Prilikom preračunavanja koristit će se svih pet decimala i tek potom će biti moguće zaokruživanje dobivenog iznosa na dvije decimale prema matematičkim pravilima, vidjeti primjer u tablici.

Cijena u kuni

Tečaj

Cijena u euru prije zaokruživanja

Cijena u euru nakon zaokruživanja

10 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

1,327228084 EUR

1,33 EUR

 

 

 

 

  • Je li moguće prilikom preračunavanja koristiti tečaj konverzije različit od fiksnog tečaja konverzije?

Korištenje nekog drugog tečaja konverzije osim fiksnog tečaja konverzije neće biti dozvoljeno.

  • Smiju li poslovni subjekti mijenjati cijene tijekom razdoblja obveze dvojnog iskazivanja?
Poslovnim subjektima nije zabranjeno mijenjati cijene, no uvođenje eura ne smije biti razlog promjene cijene. Ako dođe do opravdane promjene cijene u kuni, cijena u kuni se mijenja te se nova utvrđena cijena preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.
  • Smiju li poslovni subjekti zaokružiti cijenu na niže?
Prilikom formiranja cijena poslovni subjekti prije i poslije uvođenja eura uvijek mogu cijenu sniziti tj. zaokružiti cijenu na niže, ali je zabranjeno u procesu uvođenja eura zaokruživanje na više, suprotno pravilima zaokruživanja jer bi to bilo suprotno temeljnim načelima iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a osobito načelu zaštite potrošača iz kojega proizlazi kako potrošač ne smije biti u nepovoljnijem financijskom položaju nego što bi bio da euro nije uveden.
  • Što podrazumijeva dvojno iskazivanje na cjeniku?
Obveza dvojnog iskazivanja na cjeniku podrazumijeva iskazivanje cijena u kunama i eurima.
Zakonska obaveza počinje 05.09.2022 a završava 31.12.2022.
 
Preračunavanje se provodi na sljedeći način: Vaša trenutna cijena robe ili usluge / 7,53450 (fiksni tečaj eura) = cijena u eurima. Prilikom preračunavanja koristit će se svih pet decimala i tek potom će biti moguće zaokruživanje dobivenog iznosa na dvije decimale prema matematičkim pravilima odnosno kako je navedeno dolje u tablici.
 

Cijena u kuni

Tečaj

Cijena u euru prije zaokruživanja

Cijena u euru nakon zaokruživanja

10 HRK

1 EUR = 7,53450 HRK

1,327228084 EUR

1,33 EUR

 

 

 

 
  • Što podrazumijeva dvojno iskazivanje na računu?
Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva
- iskazivanje ukupnog iznosa na računu u kunama i eurima
- iskazivanje fiksnog tečaja konverzije
Zakonska obaveza počinje 05.09.2022