Paketi održavanja pos aplikacije

Održavanje jpos aplikacije
 
Odabirom izabranog paketa održavanja dobijate pripadajući paket Jpos aplikacije
 
"Godina 1000"
Ukupno godišnje: 1.000,00 kn
- Tehnička podrška: ponedjeljak - petak od 07:00-16:00h. Telefon, sms, email, teamviewer
- Radni sat izvan djelatnog vremena - 200 kn/h
- Paket "Godina 1000" je u sklopu programskog paketa Jpos Starter
 
Programski paket obuhvaća ove opcije:
- Ažuriranje pos aplikacije za vrijeme trajanja paketa
- Dijagnostika i otklanjanje poteškoća sa pos opremom ( monitor, računalo, printer itd.. )
- Potpora u radu
 
Trajanje paketa: godinu dana od vaše uplate
Napomena: Vašu pos opremu ne servisiramo
 
"Godina 1500"
Ukupno godišnje: 1.500,00 kn
- Tehnička podrška: ponedjeljak - petak od 07:00-16:00h. Telefon, sms, email, teamviewer
- Radni sat izvan djelatnog vremena - 200 kn/h
- Paket "Godina 1500" je u sklopu programskog paketa Jpos Business
 
Programski paket obuhvaća ove opcije:
- Ažuriranje pos aplikacije za vrijeme trajanja paketa
- Dijagnostika i otklanjanje poteškoća sa pos opremom ( monitor, računalo, printer itd.. )
- Potpora u radu
 
Trajanje paketa: godinu dana od vaše uplate
Napomena: Vašu pos opremu ne servisiramo
 
"Godina 2100,00"
Ukupno godišnje: 2.100,00 kn
- Tehnička podrška: ponedjeljak - subota od 07:00-23:00h. Telefon, sms, email, teamviewer
- Radni sat izvan djelatnog vremena - 200 kn/h
- Paket "Godina 21000" je u sklopu programskog paketa Jpos Professional
 
Programski paket obuhvaća ove opcije:
- Ažuriranje pos aplikacije za vrijeme trajanja paketa
- Dijagnostika i otklanjanje poteškoća sa pos opremom ( monitor, računalo, printer itd.. )
- Potpora u radu
 
Trajanje paketa: godinu dana od vaše uplate
Napomena: Vašu pos opremu ne servisiramo
 
"Godina 3000"
Ukupno godišnje: 3.000,00 kn
- Tehnička podrška: ponedjeljak - nedjelja od 07:00-23:00h. Telefon, sms, email, teamviewer
- Radni sat izvan djelatnog vremena - 200 kn/h
- Paket "Godina 3000" je u sklopu programskog paketa Jpos Enterprise
 
Programski paket obuhvaća ove opcije:
- Ažuriranje pos aplikacije za vrijeme trajanja paketa
- Dijagnostika i otklanjanje poteškoća sa pos opremom ( monitor, računalo, printer itd.. )
- Potpora u radu
 
Trajanje paketa: godinu dana od vaše uplate
Napomena: Vašu pos opremu ne servisiramo
 
 
RAČUN / POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU

Račun koji će kupac primiti na svoju email adresu predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP.

CIJENE

Cijene su izražene u kunama, a PDV nije obračunat u cijeni jer "Obveznik nije u sustavu PDV-a temeljem čl.90 stavak 2. zakona o PDV-u."

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.