Paketi održavanja pos aplikacije

Mjesečno ili godišnje održavanje jpos aplikacije
 
"Paket - Mjesec 100"
Ukupno mjesečno: 100 kn
- Trajnu potporu u radu ponedjeljak - petak od 09:00-18:00h. Telefon, sms, email, teamviewer
- Radni sat izvan djelatnog vremena - 200 kn/h
 
Programski paket obuhvaća ove opcije:
- Ažuriranje pos aplikacije za vrijeme trajanja paketa
- Dijagnostika i otklanjanje poteškoća sa pos opremom ( monitor, računalo, printer itd.. )
- Potpora u radu
 
Trajanje paketa: mjesec dana od vaše uplate
Napomena: Vašu pos opremu ne servisiramo

 

 
"Paket - Mjesec 150"
Ukupno mjesečno: 150 kn
- Trajnu potporu u radu ponedjeljak - petak od 09:00-18:00h. Telefon, sms, email, teamviewer
- Radni sat izvan djelatnog vremena - 200 kn/h
 
Programski paket obuhvaća ove opcije:
- Ažuriranje pos aplikacije za vrijeme trajanja paketa
- Dijagnostika i otklanjanje poteškoća sa pos opremom ( monitor, računalo, printer itd.. )
- Potpora u radu
 
Trajanje paketa: mjesec dana od vaše uplate
Napomena: Vašu pos opremu ne servisiramo
 
"Paket - Mjesec 200"
Ukupno mjesečno: 200 kn
- Trajnu potporu u radu ponedjeljak - subota od 09:00-23:00h. Telefon, sms, email, teamviewer
- Radni sat izvan djelatnog vremena - 200 kn/h
 
Programski paket obuhvaća ove opcije:
- Ažuriranje pos aplikacije za vrijeme trajanja paketa
- Dijagnostika i otklanjanje poteškoća sa pos opremom ( monitor, računalo, printer itd.. )
- Potpora u radu
 
Trajanje paketa: mjesec dana od vaše uplate
Napomena: Vašu pos opremu ne servisiramo
 
"Paket - Mjesec 300"
Ukupno mjesečno: 300 kn
- Trajnu potporu u radu svakim danom od 07:00-24:00h. Telefon, sms, email, teamviewer
- Radni sat izvan djelatnog vremena - 200 kn/h
 
Programski paket obuhvaća ove opcije:
- Ažuriranje pos aplikacije za vrijeme trajanja paketa
- Dijagnostika i otklanjanje poteškoća sa pos opremom ( monitor, računalo, printer itd.. )
- Potpora u radu
 
Trajanje paketa: mjesec dana od vaše uplate
Napomena: Vašu pos opremu ne servisiramo
 
"Paket - Godina 1000"
Ukupno godišnje: 1.000,00 kn
Godišnja opcija paketa "Paket - Mjesec 100" sa jednokratnim popustom od 200 kn
 
"Paket - Godina 1500"
Ukupno godišnje: 1.500,00 kn
Godišnja opcija paketa "Paket - Mjesec 150" sa jednokratnim popustom od 200 kn
 
"Paket - Godina 2100"
Ukupno godišnje: 2.100,00 kn
Godišnja opcija paketa "Paket - Mjesec 200" sa jednokratnim popustom od 300 kn
 
"Paket - Godina 3300"
Ukupno godišnje: 3.300,00 kn
Godišnja opcija paketa "Paket - Mjesec 300" sa jednokratnim popustom od 300 kn
 
RAČUN / POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU

Račun koji će kupac primiti na svoju email adresu predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP.

CIJENE

Cijene su izražene u kunama, a PDV nije obračunat u cijeni jer "Obveznik nije u sustavu PDV-a temeljem čl.90 stavak 2. zakona o PDV-u."

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.