Jpos novosti

Jpos novosti

Jpos ver 2022-07

 • Izvještaji: obračun razdoblja ispravljen bug u zaokruživanju
 • Izvještaji: obračun razdoblja ispravljen bug povratna naknada
 • Uključeno dvojno iskazivanje cijena Eur / Kn
 • Kartica artikala se ispisuje sa cijenom u Eur / Kn

Jpos ver 2022-04

 • Izvještaji: prodaja po porezima, prodaja po načinu plaćanja, prodaja po kategorijama su sad jedan izvještaj (obračun razdoblja)
 • Unapređen modul izvještaji, prošireni filteri pretrage u izvještajima
 • Unapređen modul otpremnice, prošireni filteri pretrage u izvještajima
 • Unapređen modul izdatnice, prošireni filteri pretrage u izvještajima
 • Unapređen modul narudžbenice, prošireni filteri pretrage u izvještajima

Jpos ver 2022-01

 • Ispravljen bug u tražilici modul klijenti
 • Ispravljen bug u tražilici modul dobavljači
 • Ispravljen bug u tražilici modul djelatnici
 • Ispravljen bug prilikom kreiranja novog klijenta iz modula radni nalozi
 • Ispravljen bug prilikom kreiranja novog klijenta iz modula ponude
 • Ispravljen bug prilikom kreiranja novog klijenta iz modula računi
 • Unapređena mobilna verzija programa sa novim opcijama u modulima radni nalozi, ponude, računi, ulaz/izlaz robe

Jpos ver 2021-10

 • Automatsko kreiranje narudžbenice dobavljača sa slijedećim opcijama

- Sve stavke

(narudžbenica se automatski popunjava sa svim stavkama koje inače naručujemo od izabranog dobavljača. Zadana količina stavke na narudžbenici je 1)

- Stavke sa negativnom zalihom i 0

(narudžbenica se automatski popunjava sa stavkama koje imaju negativnu zalihu i 0, koje inače naručujemo od izabranog dobavljača. Zadana količina stavke na narudžbenici je 1)

- Stavke sa negativnom zalihom

(narudžbenica se automatski popunjava sa stavkama koje imaju negativnu zalihu, koje inače naručujemo od izabranog dobavljača. Zadana količina stavke na narudžbenici je negativna zaliha stavke na skladištu)

- Stavke koje su imale prodaju u prošlom tjednu

(narudžbenica se automatski popunjava sa stavkama koje imaju prodaju zadnjih 7 dana, koje inače naručujemo od izabranog dobavljača. Zadana količina stavke na narudžbenici je 1)

- Stavke koje su imale prodaju u prošlom mjesecu

(narudžbenica se automatski popunjava sa stavkama koje imaju prodaju zadnjih mjesec dana, koje inače naručujemo od izabranog dobavljača. Zadana količina stavke na narudžbenici je 1)

 • Promjena imena dokumenta Račun u Račun / Otpremnica

Jpos ver 2021-6

 • Zaprimanje narudžbe gosta na mobitelu ili tabletu
 • Zabrana storno računa za djelatnika
 • Uvoz ulaznih računa preko excel predloška

Jpos ver 2021

 • Uveden način plaćanja Keks pay

Da bi se registrirali za uspješan prihvat način plaćanja keks pay-a molimo pogledajte slijedeći link. https://www.kekspay.hr

Nakon uspješne registracije keks pay-a u postavka programa je potrebno upisati Keks pay cidKeks pay tid

 • Kekspay qrcode se ispisuje na dokumentu računi ako je kekspay način plaćanja
 • Kekspay qrcode se ispisuje na dokumentu ponude automatski ako je opcija aktivirana
 • Pretvaranje maloprodajnog modula u veleprodaju
 • Klijent obavezan za izdavanje dokumenta (radni nalog, ponuda, račun)
 • Dobavljač obavezan za izdavanje dokumenta (ulaz robe / povrat otpis)
 • Zaliha, šifra, barkod artikla se prikazuje prilikom unosa stavke u modulima (ponuda, računi, ulaz robe)
 • Uvedeni novi mail servisi (gmail, outlook, office365 itd...) za slanje (radnih naloga, ponuda, računa, ulaza robe, narudžbenica i ostalih dokumenta) direktno iz programa putem e-pošte
 • Omogućeno klijentu konfiguracija e pošte, te da sam unese predmet i tekst e-pošte koja će se slati sa svakim poslanim dokumentom
 • Poboljšana zaslonska tipkovnica za touch monitore, klijent si sam može konfigurirati opcije zaslonske tipkovnice
 • Zaslonska tipkovnica za polje se aktivira na dvoklik
 • Nova stavka se uvijek vodi kao usluga tj ne vodi se zaliha za novu uvedenu stavku
 • Poboljšana opcija Identifikacija djelatnika prije svakog izdavanja računa
 • Prilikom prijave u program klijent sam može birati preusmjerenje u modul računi ili ponude
 • Poboljšana opcija kalkulator marže i popusta
 • Omogućeno prilikom unosa nabavne cijene u (primke kalkulacije-ulaz robe) da program sam ubaci / izbaci pdv iz nabavne cijene
 • Omogućeno klijentu da sam uključi / isključi narudžbenice ako mu nisu potrebne (narudžbenice se mogu slati na mail dobavljača)
 • Omogućen opis normativa prilikom prodaje na računima i narudžbama (korisno ako želite naznačiti prilikom prodaje normativa "ljuto, više senfa itd...")
 • Uveden 2d pdf417 kod za foto plaćanje na A4 i pos računu (2d pdf417 se aktivira na dokumentu ukoliko je transakcijski način plaćanja)
 • Ažurirani PDF A4 dokumenti (radni nalozi, ponude, računi, izvještaji)
 • Poboljšana opcija rad sa više skladišta
 • Uvedeni novi načini plaćanja za dostave, pauza, glovo, wolt itd...
 • Omogućeno klijentu da sam podešava način plaćanja za djelatnika
 • Omogućeno klijentu da sam bira automatski ispis računa na pos ili A4 printer
 • Ažurirana opcija narudžbe
 • Ažurirana opcija ispis kartica cijena
 • Ažurirana opcija prijenos porezne obveze za klijenta
 • Ažurirana opcija povratna naknada
 • Ažurirana mobilna verzija programa
 • Uveden qrcode za fiskalizaciju

Svi Jpos klijenti su ažurirani na verziju 2021, prijašnje verzije programa su ugašene...