Web dizajn portfolio

Općina Petlovac

Djelatnost: Državna uprava - Općina Petlovac
Lokacija: Petlovac
Opis posla: izrada Web stranice, SEO
Tehnologije izrade: HTML, CSS, PHP, CMS, JQUERY, BOOTSTRAP
Kompatibilnost: Računalo, tablet, telefon.
Jezici: Hrvatski