Fiskalizacija greške

Šifra greške

Poruka greške

Opis greške

v100

'Poruka je ispravna'

Poruka ne sadrži ni jednu od u nastavku navedenih grešaka.

v101

'Datum i vrijeme slanja' je za više od 6 sati manje ili veće od 'Datum i vrijeme obrade'.

Datum i vrijeme slanja računa je za više od 6 sati manje ili veće od datuma i vremena zaprimanja računa u sustav fiskalizacije.

v102

'Datum i vrijeme izdavanja' računa je za više od 78 sati manje od 'Datum i vrijeme obrade'.

Račun nije dostavljen u sustav fiskalizacije u roku od 78 sati od trenutka izdavanja računa.

v103

'Datum i vrijeme izdavanja' računa je za više od 6 sati veće od 'Datum i vrijeme obrade'.

Datum i vrijeme izdavanja računa je za više od 6 sati veće od datuma i vremena zaprimanja računa u sustav fiskalizacije.

v104

'Datum i vrijeme izdavanja' računa je veće od 'Datum i vrijeme slanja'.

Oba datuma i vremena se generiraju na strani obveznika. Prvo se generira datum i vrijeme izdavanja računa, a tek kasnije datum i vrijeme slanja računa, stoga bi datum i vrijeme izdavanja trebao biti manji ili jednak datumu i vremenu slanja računa.

v105

'Brojčana oznaka računa' ima vrijednost '0'.

Brojčana oznaka računa ne smije biti manja od broja 1.

v106

'Brojčana oznaka računa' ima više od 6 znamenki.

 

v110

'Porezna stopa PDV-a' nije iz dozvoljenog skupa poreznih stopa.

Porezna stopa PDV-a je definirana Zakonom o PDV-u.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a.

v112

'Osnovica PDV-a' je veća od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako je imao grešku 'v137'.

Kod ove provjere se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

v113

‘Osnovica PDV-a' je manja od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako je imao grešku 'v137'.

Kod ove provjere se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

v114

'Osnovica PDV-a' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako je imao grešku 'v137'.

Kod ove provjere se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

v115

'Iznos poreza PDV-a' je za više od 1 kn manji od izračuna iznosa PDV-a.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a. Izračuna se iznos PDV-a po formuli

Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne

zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljenih vrijednosti na način: dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PDV iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši donju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

V116

'Iznos poreza PDV-a' je za više od 1 kn veći od izračuna iznosa poreza PDV-a.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a. Izračuna se iznos PDV-a po formuli

Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne

zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljenih vrijednosti na način: Dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PDV iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši gornju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

v117

'Porezna stopa PNP-a' ja manja od 0,00.

 

v118

'Porezna stopa PNP-a' ja veća od 3,00.

 

v120

'Osnovica PNP-a' je veća od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.

Za obveznika koji je na računu iskazao da je u sustavu PDV-a ova provjera se radi ako ima grešku 'v137'. Kod ove provjere prvo se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

Ako je obveznik na računu iskazao da nije u sustavu PDV-a onda treba uvijek provjeravati ovu grešku.

v121

'Osnovica PNP-a' je manja od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.

Ako je obveznik na računu iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137' onda se radi ova provjera. Kod ove provjere prvo se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

Ako je obveznik na računu iskazao da nije u sustavu PDV-a onda treba uvijek provjeravati ovu grešku.

v122

'Osnovica PNP-a' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.

Ako je obveznik na računu iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137' onda se radi ova provjera. Kod ove provjere prvo se sumiraju sve osnovice i onda se iznos uspoređuje s ukupnim iznosom.

Ako je obveznik na računu iskazao da nije u sustavu PDV-a onda treba uvijek provjeravati ovu grešku.

v123

'Iznos poreza PNP-a' je za više od 1 kn manji od izračuna iznosa poreza PNP -a.

Izračuna se iznos PNP-a po formuli Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljeniih vrijednosti na način: Dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PNP iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši donju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

v124

'Iznos poreza PNP -a' je za više od 1 kn veći od izračuna iznosa poreza PNP-a.

Izračuna se iznos PNP-a po formuli Osnovica*Stopa. Dobiveni iznos se ne zaokružuje. Postavlja se raspon dozvoljeniih vrijednosti na način: Dobiveni iznos +/- 1 kn. Iznos PNP iz poruke se uspoređuje s navedenim rasponom. Koriste se stroge nejednakosti. Ako iznos iz poruke naruši gornju granicu dozvoljenog raspona onda ova greška.

v125

'Na računu postoji podatak 'Ostali porezi' različit od '0,00'.

Trenutno ne postoje 'Ostali porezi'.

Provjerava se postoji li stopa, osnovica ili iznos poreza različiti od 0.

v126

Iznos oslobođenja' je veći od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v127

Iznos oslobođenja' je manji od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v128

Iznos oslobođenja' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v129

'Iznos marže' je veći od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v130

'Iznos marže' je manji od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v131

'Iznos marže' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v132

Iznos koji ne podliježe oporezivanju' je veći od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' pozitivnog predznaka ili je jednak 0.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v133

'Iznos koji ne podliježe oporezivanju' je manji od podatka 'Ukupni iznos' kada je 'Ukupni iznos' negativnog predznaka ili je jednak 0.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v134

'Iznos koji ne podliježe oporezivanju' nije istog predznaka kao i 'Ukupni iznos'.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a te ako ima grešku 'v137'.

v135

'Iznos naknade' je veći od 1.000,00 kn.

 

v136

'Iznos naknade' je manji od -1.000,00 kn.

 

v137

'Ukupan iznos na računu' nije ispravan prema formuli.

Formula za kontrolu ukupnog iznosa je: SUM(Iznos osnovica PDV) + SUM(Iznos PDV) + (Iznos PNP) + (Iznos oslobođenja) + (Iznos koji ne podliježe oporezivanju) + SUM(Iznos naknada). Dopuštena tolerancija je +/- 0,01 kuna.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da je u sustavu PDV-a.

v138

Maksimalni ukupni iznos za vrstu plaćanja 'Gotovina', 'Kartica' ili 'Ček' je veći ili manji od +/- 105.000,00 kn kada je Ukupni iznos pozitivnog/negativnog predznaka.

 

v139

Maksimalni ukupni iznos za vrstu plaćanja 'Transakcijski račun' i 'Ostalo' je veći ili manji od 1 mil kn kada je Ukupni iznos pozitivnog/negativnog predznaka.

 

v141

Polje 'Specifična namjena' nije prazno.

Polje 'Specifična namjena' je namijenjeno za buduće potrebe.

v142

Na računu postoji podatak 'PDV' različit od '0,00'.

Provjerava se postoji li osnovica, stopa ili

iznos PDV-a različit od 0,00 kn.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.

v143

Na računu postoji podatak 'Iznos oslobođenja' različit od 0,00 kn.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.

v144

Na računu postoji podatak 'Iznos marže' različit od 0,00 kn.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.

v145

Na računu postoji podatak 'Iznos koji ne podliježe oporezivanju' različit od 0,00 kn.

Ova provjera se vrši ako je na računu obveznik iskazao da nije u sustavu PDV- a.